กรอบแนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางไทยในตลาดสาธารณรัฐปรชาธิปไตยประชาชนลาว =

Conceptual framework of decision making behavior to buy Thailand's cosmetic products among consumers in lao people's democratic republic /

ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล

No Cover Image
Main Author: ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: การเลือกซื้อสินค้า
เครื่องสำอาง
พฤติกรรมผู้บริโภค –– ลาว
Online Access: ฉบับเต็ม (full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.32 ภ432ก 2559
Copy 2
Being repaired Quick Book