ย้อนคิด ๑ ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ในโรงเรียนไทย /

นงเยาว์ เนาวรัตน์, บรรณาธิการ

Other Authors: นงเยาว์ เนาวรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Subjects: ชาวไท
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: DS568 ย178 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.S52 ย178 2559
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Education, Stack

Call Number: 370.117 ย178 2559
Copy 7
Available

Social, Stack

Call Number: DS568 ย178 2559
Copy 8
Available