ย้อนคิด ๑ ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ในโรงเรียนไทย /

นงเยาว์ เนาวรัตน์, บรรณาธิการ

Other Authors: นงเยาว์ เนาวรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Subjects: ชาวไท
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!