รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ =

The development of affinity column chromatography for the investigation of synergistic effect of shatavarins in aspogus racemosus roots /

กรกนก อิงคนินันท์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: กรกนก อิงคนินันท์
Other Authors: จารุภา วิโยชน์, วธู พรหมพิทยารัตน์, จุรัญญา อ่อนล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
Subjects: รากสามสิบ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK99.T5ก152ร 2557
Copy 1
Available