รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย =

Metabolomic study oand DNA fingerprints of Bacopa monnieri and other Bacopa spp. in Thdiland /

กรกนก อิงคนินันท์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: กรกนก อิงคนินันท์
Other Authors: สุชาดา สุขหร่อง, นิทรา เนื่องจำนงค์, ปราณี งามเลิศ, ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร, ทองชัย แซ่สง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
Subjects: เครื่องยาจากพืช
พรมมิ(พืช) -- วิจัย
สมุนไพร -- การใช้รักษา -- วิจัย
เมตาบอโลมิก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ก152ร 2558
Copy 1
Available