รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน บัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม /

ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด

No Cover Image
Main Author: ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด
Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551
Series: สิ่งพิมพ์สกศ. อันดับที่ ; 73/2551.
Subjects: รายงานการศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HM831 ภ366ร 2551
Copy 1
Available