รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แรงงานข้ามชาติกับการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมในประเทศไทย :

กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ /

กมลาศ สาลี สุกัณศีล

No Cover Image
Main Author: กมลาศ สาลี สุกัณศีล
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: แรงงานต่างด้าว –– เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8943 ก16ร 2557
Copy 1
Available