รายงานการวิจัยการศึกษาสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน =

A Study of the Architecture in Songkhla Old Town, Boryang Subdistrict, Muang, Songkhla : Reflections of Lifestrle Changes in Community /

ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, นาถนเรศ อาคาสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- บ่อยาง -- (อำเภอเมือง, -- สงขลา) -- วิจัย
สถาปัตยกรรมชุมชน -- บ่อยาง -- (อำเภอเมือง, -- สงขลา) -- วิจัย
สถาปัตยกรรมไทย -- (ภาคใต้) -- บ่อยาง -- (อำเภอเมือง, -- สงขลา) -- วิจัย
สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA7435.Z9S66 ศ47 2554
Copy 1
Available