วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร.

Standard Methods for Food Analysis Volume IV /

เล่ม 4 =

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Other Authors: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559
Subjects: อาหาร -- การวิเคราะห์ -- มาตรฐาน
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX541 ว614 2559
Volume ล.4 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 2
Available
Volume ล.4 Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: TX541 ว614 2559
Volume ล.4 Copy 4
Available
Volume ล.4 Copy 5
Available