วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร.

Standard Methods for Food Analysis Volume IV /

เล่ม 4 =

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Other Authors: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559
Subjects: อาหาร –– การวิเคราะห์ –– มาตรฐาน
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 218 หน้า
ISBN: 9786161129798