พฤติกรรมศาสตร์ =

Behavioral sciences /

บรรณาธิการ นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ, ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญญโญ

Other Authors: นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล,, ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ,, ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญญโญ,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: พฤติกรรมศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF199 พ434 2558
Copy 1
Available