ในหลวงของเรา =

My king : the ultimate knowledge of Thailand /

[คณะบรรณาธิการ ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ ... และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์,, บริษัทย์ เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, National Geographic.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ชีวประวัติ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศิลปินกษัตริย์
อัจฉริยภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 น967ร
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD381
Copy 2
Available
Copy 2
Cataloging Quick Book