รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ในชุมชนและโรงเรียน /

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2559
Subjects: วิธีวิทยา
พฤติกรรมศาสตร์ -- วิธีวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62.5.T35 ร155 2559
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This