การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัย สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา =

Development Research of LOVE MODEL for Enhancing Comprehensive Humanization: A Research Program for Higher Education Students /

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

No Cover Image
Main Author: เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ โอ เอส พริ้น 2559
Subjects: มนุษย์(พุทธศาสนา)
พุทธปรัชญา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 294.3422 อ911ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC315.T35 อ911ก 2559
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC315.T35 อ911ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available