ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา :

การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7/

ธีระ นุชเปี่ยม

Main Author: ธีระ นุชเปี่ยม
Other Authors: มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
Series: ชุด"แลอดีต เล็งอนาคต การปฏิรูปในสมันรัชกาลที่ 7"
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ไทย การเมืองและการปกครอง กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7, 2468-2477
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582.78 ธ661ต 2559
Copy 1
Available