การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : (4) เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ =

Visita de Rama V al Reino de Espana: (4) Documentos relacionados con las condecoraciones/

ผู้รวบรวมและแปล: สถาพร ทิพยศักดิ์

Other Authors: สถาพร ทิพยศักดิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2396-2453 –– การเยือนต่างประเทศ –– สเปน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 ก528 2559
Volume ล.4 Copy 1
Available