มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /

บรรณาธิการ : เยาวภา พงษ์สุวรรณ

Other Authors: เยาวภา พงษ์สุวรรณ,, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559
Subjects: การทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์)
การแพทย์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!