สมุดภาพที่รฦก ตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีรราชประพาสเมืองพระร่วง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระครบรอบ 109 ปี เสด็จประพาสหัวเมืองเหนือ

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 –– การท่องเที่ยว –– สุโขทัย
สุโขทัย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS583 ส314 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available