การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ =

(Research in Library and Information Science) /

ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

Main Author: ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ชมพูการพิมพ์, 2559
Subjects: บรรณารักษศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z669.7 ช216ก 2559
Copy 1
Available