คำอธิบายกฎหมายมรดก /

กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

Main Author: กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะนิติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิช –– มรดก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT770 ก284ค 2559
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT770 ก284ค 2559
Copy 1
Available