การประกอบการระหว่างประเทศ: ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน =

International Entrepreneurship: Thai Restaurants and Processed Foods in ASEAN /

เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

Main Author: เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
Subjects: ร้านอาหารไทย –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาหารแปรรูป –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX945 น785ก 2559
Copy 1
Available