100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม /

บรรณาธิการบริหาร ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

Other Authors: ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Subjects: เทียม -- โชควัฒนา, -- 2459-2534
บริษัทสหพัฒนพิบูล
ความสำเร็จทางธุรกิจ
นักบริหาร
การบริหาร
การดำเนินชีวิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5386 ห159 2558
Copy 1
Available