ผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านนาเพียง /

อิศเรศ ดลเพ็ญ

Main Author: อิศเรศ ดลเพ็ญ
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บ้านนาเพียง (ขอนแก่น –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4208.9 อ757ผ 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available