พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) :

กล้วยไม้ป่าในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 2 /

อาภรณ์ อุดมศิลป์

Main Author: อากรณ์ อุดมศิลป์
Other Authors: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
Subjects: กล้วยไม้ –– การเลี้ยง –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB409.5.T5 อ631พ 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available