ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว /

กมลวิชา ลอยมา

No Cover Image
Main Author: กมลวิชา ลอยมา
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559
Subjects: ศาลเยาวชนและครอบครัว ไทย
ศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 ก137ค 2559
Copy 1
Available