คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Medsci Moodle LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ =

e-Learning Medical Science Work Manual /

จีราวรรณ ทองลิ้ม

No Cover Image
Main Author: จีราวรรณ ทองลิ้ม
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560
Subjects: การเรียนการสอนผ่านเว็บ –– คู่มือ
มูกส์ (การเรียนการสอนผ่านเว็บ)
การศึกษา –– การประมวลผลข้อมูล
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1028.43 จ541ค 2560
Copy 2
Available