จากดินสู่ดิน :

จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล /

เขียน ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า ; บรรณาธิการ วาสนา ชินวรากร

Main Author: ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
Other Authors: วาสนา ชินวรากร,, มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2559
Subjects: นักข่าว –– ไทย –– ชีวประวัติ
นักหนังสือพิมพ์ –– ไทย –– ชีวประวัติ
Reporters and reporting –– Thailand –– Biography.
Journalists –– Thailand –– Biography
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN4872 ศ715จ 2559
Copy 1
Available