ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตำรวจจราจร =

A Package of Self-access Learning to Enhance Communicative English Listening and Speaking Skills of The Traffic Police /

กัลยา พรหมวัชรานนท์, พรรษกร ชาตรีภิญโญ

Main Author: กัลยา พรหมวัชรานนท์
Other Authors: พรรษกร ชาตรีภิญโญ, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, 2558
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยสื่อ
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับตำรวจ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1131 ก399ก 2559
Copy 1
Available