วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี /

จิรัสสา คชาชีวะ

Main Author: จิรัสสา คชาชีวะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Series: หนังสือในชุดโครงการ "โบราณคดีในประเทศไทยและอาเซียน"
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N8193.3.T3 จ529ว 2559
Copy 1
Available