ชีวเคมี =

Biochemistry /

เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ชีวเคมี
ชีวเคมี คู่มือ
Biochemistry
Chemistry, Clinical
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QU4 ช581 2559
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available