กลางใจราษฎร์ :

หกทศวรรษแห่งการทรงงาน /

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล : มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร

Other Authors: คริส เบเคอร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Reference

Call Number: 923.1593 ก313 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ก313 2559
Copy 3
Available

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 ก313 2559
Copy 1
Library use only