จุลชีววิทยาทางอาหาร =

Food Microbiology /

ธารารัตน์ ชือตอฟ

Main Author: ธารารัตน์ ชือตอฟ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร –– จุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ในอาหาร
อาหาร –– จุลชีววิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR115 ธ525จ 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-12-27 Recall This

Science, Stack

Call Number: QR115 ธ525จ 2558 ฉ.1
Copy 1
Cataloging
Copy 2
Cataloging