กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย /

ศักดา ธนิตกุล

Main Author: ศักดา ธนิตกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ละเมิด
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: K579.L5 ศ321ก 2559
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: K579.L5 ศ321ก 2559
Copy 5
Available
Copy 4
Checked out Due: 2021-4-5 Recall This