กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย /

ศักดา ธนิตกุล

Main Author: ศักดา ธนิตกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ละเมิด
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!