วรรณกรรมล้านนาคัดสรร : วรรณกรรมคำสอน /

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

Main Author: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมไทย -- (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมคำสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4200.A5 ท151ว 2559
Copy 1
Available