มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /

โดย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Other Authors: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z675.83.U5 ม435 2560
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 10
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available