มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /

โดย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Other Authors: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!