โมเลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสามารถเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย =

Strucral relaion model of dynamic capabilties,competitive advantage and business success of food processing industry in thailand/

กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช

No Cover Image
Main Author: กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การบริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร -- การแข่งขัน
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9016.T55 ก161ม 2559
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This