สีทน-มะโนรา (สำนวนเอก) /

พระอริยานุวัตร เขมจารี

Main Author: พระอริยานุวัตร เขมจารี
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาร. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์, 2558
Series: เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 21 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 พ417ส 2558
Copy 1
Available