การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น =

The development of computer assisted instruction to enhance listening skills in foreign languages learning substance: myanmar aubject for language and communication for junior secondary students /

ศีรดล ศรีดาเดช

No Cover Image
Main Author: ศิรดล ศรีดาเดช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาพม่า –– คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ศ171ก 2559
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1028.5 ศ171ก 2559
Copy 2
Available