การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้นอำเภอเชียงคานของ จังหวัดเชียงราย =

Development of strategic planning to createa fashion brabd from handwoven textile by thilueamphoe chiangkong chiangrai /

สกาวเดือน เชื้อสีดา

No Cover Image
Main Author: สกาวเดือน เชื้อสีดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
Subjects: การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ธุรกิจแฟชั่น
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Architecture, Thesis

Call Number: วพ ส124ก 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.125 ส124ก 2559
Copy 1
Available