การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ /

จิราภรณ์ อรัณยะนาค

Main Author: จิราภรณ์ อรัณยะนาค
Other Authors: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
Subjects: โบราณวัตถุ –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Art objects, Ancient –– Conservation and restoration.
Antiques –– Conservation and restoration.
Museums –– Maintenance and repair.
ศิลปวัตถุโบราณ –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
พิพิธภัณฑ์วิทยา
พิพิธภัณฑ์
โบราณวัตถุ –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: AM141 จ535ก 2559
Copy 1
Available