วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม =

Cryptography in Information Technology and Communication Systerms /

บรรณาธิการโดย พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล

Other Authors: พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล,, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ (กสทช.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทรับพิมพ์ จำกัด, 2558
Subjects: การเข้ารหัสลับข้อมูล
ระบบโทรคมนาคม
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ –– มาตรการความปลอดภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.79.A25 ว763 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: QA76.79.A25 ว763 2558
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QA76.79.A25 ว763 2558
Copy 5
Cataloging Quick Book
Copy 4
Cataloging Quick Book