รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ :

กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ /

โดย ธิติพันธ์ ศรีภมร...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ธิติพันธ์ ศรีภมร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
Series: เอกสารวิจัย ; ฉบับที่ 237.
Subjects: เกษตรอินทรีย์
สินค้าเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกร –– ไทย –– แม่ออน (เชียงใหม่)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S605.5 ร719 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available