การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ =

Emergency management for the elderly /

บรรณาธิการ, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

Other Authors: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,, สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560
Subjects: Elderly
Emergency Management
การตรวจร่างกาย –– ในผู้สูงอายุ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WT141 ก446 2560
Copy 3
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WT141 ก446 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available