สงครามใต้ :

หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง /

สุรชาติ บำรุงสุข

Main Author: สุรชาติ บำรุงสุข
Other Authors: โครงการความมั่นคงศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา , 2557
Subjects: ความขัดแย้งทางสังคม –– ไทย(ภาคใต้)
ความรุนแรง –– ไทย (ภาคใต้)
สงคราม
การก่อการร้าย –– ไทย (ภาคใต้)
ชาวไทยมุสลิม –– ไทย (ภาคใต้)
ไทย (ภาคใต้) –– ปัญหาและข้อพิพาท
ไทย (ภาคใต้) –– ปัญหาและข้อพิพาท
ไทย (ภาคใต้) –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.55.S69 ส848ส 2557
Copy 1
Available