รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม ประเภทการดูนกและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ :

กรณีศึกษา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก =

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ...[และคนอื่น ๆ ]

No Cover Image
Other Authors: ธณวัฒน์ ขวัญบุญ, วรปรัชญ์ โยเหลา, สุชารัตน์ แสงอรุณ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พิษณุโลก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.5.Ph51 ร451 2558
Copy 1
Available