การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ /

สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

Main Author: สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : เพ็ญพริ้นติ้ง, 2560
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.M3 ส744ก 2560
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This