ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย /

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Other Authors: กระทรวงพาณิชย์. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557
Subjects: ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร –– อินเดีย
อินเดีย –– ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อินเดีย –– การค้าระหว่างประเทศ –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ –– อินเดีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: HF2321 ค181 2557
Copy 1
Available