สู่วิถีอีสานใหม่ /

พัฒนา กิติอาษา

Main Author: พัฒนา กิติอาษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2557
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สังคมวิทยา –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.NE63 พ523ส 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.55.NE63 พ523ส 2557
Copy 1
Available